Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (dawniej: Stowarzyszenie na rzecz Efektywności – ETA) oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej na początku 2018 roku podjęły wspólne działania ukierunkowane na wypracowanie koncepcji realizacji unikalnego przedsięwzięcia – konferencji eksperckiej odpowiadającej na potrzeby zarówno przedstawicieli administracji rządowej oraz podmiotów obecnych na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Przy współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wypracowany został program wydarzenia, stanowiący płaszczyznę konstruktywnego dialogu dotyczącego przyszłości branży OZE i kształtu polskiego miksu energetycznego.

Jednocześnie informujemy, że udział w konferencji będzie bezpłatny. Organizator konferencji nie przewiduje wprowadzenia podziału na zamknięte strefy dla określonych grup uczestników.