08:00 – 08:55
Rejestracja uczestników / kawa
09:00 – 09:30
UROCZYSTE OTWARCIE
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
09:30 – 11:10
SESJA I – Marketyzacja odnawialnych źródeł energii
Rozwój technologiczny a aspekt rentowności – czyli co po aukcjach?

Zaproszeni do udziału w panelu:

11:10 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 13:00
SESJA II – Gwarancje pochodzenia 2.0
Odpowiedź na wzrost świadomości społecznej w zakresie znaczenia niskoemisyjnych źródeł energii.

Zaproszeni do udziału w panelu:

13:00 – 13:30
Przerwa na poczęstunek
13:30 – 15:00
SESJA III – Magazynowanie energii – perspektywy rozwoju technologii i regulacji

Zaproszeni do udziału w panelu: