08:00 – 08:55
Rejestracja uczestników / kawa
09:00 – 09:30
UROCZYSTE OTWARCIE
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
09:30 – 11:10
SESJA I – Marketyzacja odnawialnych źródeł energii
Rozwój technologiczny a aspekt rentowności – czyli co po aukcjach?
 • Aukcyjny system wsparcia jako narzędzie realizacji celu OZE na rok 2020
 • Wpływ postępu technologicznego na kształtowanie kosztów inwestycyjnych
 • Potencjalne mechanizmy wsparcia po roku 2020
 • Rola operatorów w kształtowaniu nowoczesnego i efektywnego rynku energii w Polsce

Zaproszeni do udziału w panelu:

 • GRZEGORZ TOBISZOWSKI - SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ENERGII
 • IRENEUSZ ZYSKA - POSEŁ NA SEJM RP, PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU GÓRNICTWA I ENERGII
 • ERYK KŁOSSOWSKI - PREZES ZARZĄDU, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 • JACEK KOŚCIELNIAK - WICEPREZES ZARZĄDU, ENERGA SA
 • BOHDANA HORÁČKOVÁ - PREZES ZARZĄDU, CEZ POLSKA SP. Z O.O.
 • Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes, Związek banków polskich
 • JÓZEF WĘGRECKI - CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH, pkn orlen s.a.
 • MAŁGORZATA MIKA-BRYSKA - DYREKTOR DS. REGULACJI I RELACJI PUBLICZNYCH, VEOLIA ENERGIA POLSKA S. A.
 • ALICJA CHILIŃSKA - GENERAL MANAGER, EDF EN POLSKA SP. Z O.O.
11:10 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 13:00
SESJA II – Gwarancje pochodzenia 2.0
Odpowiedź na wzrost świadomości społecznej w zakresie znaczenia niskoemisyjnych źródeł energii.
 • Gwarancje pochodzenia na gruncie projektu dyrektywy RED II
 • Doświadczenia rynków zagranicznych w obrocie gwarancji pochodzenia
 • Rozwój krajowego rejestru gwarancji pochodzenia
 • Potrzeba rozwoju krajowych regulacji w zakresie gwarancji pochodzenia

Zaproszeni do udziału w panelu:

 • ANDRZEJ KAŹMIERSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU ENERGII ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ, MINISTERSTWO ENERGI
 • KATARZYNA SZWED-LIPIŃSKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
 • MAREK SZAŁAS - DYREKTOR BIURA REJESTRÓW, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.
 • MACIEJ ANTCZAK - DYREKTOR NA POLSKĘ, STX COMMODITIES
 • MACIEJ SZAMBELAŃCZYK - PARTNER, WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR
 • DARIA KULCZYCKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU ENERGII I ZMIAN KLIMATU, KONFEDERACJA LEWIATAN
13:00 – 13:30
Przerwa na poczęstunek
13:30 – 15:00
SESJA III – Magazynowanie energii – perspektywy rozwoju technologii i regulacji
 • Magazyny energii jako nieodłączny element efektywnego rynku energii elektrycznej
 • Istniejąca infrastruktura sieciowa a magazyny energii
 • Usługi systemowe mogące towarzyszyć upowszechnieniu magazynów energii
 • Legislacja szansą na upowszechnienie zastosowania magazynowania energii

Zaproszeni do udziału w panelu:

 • JAN FILIP STANIŁKO - DYREKTOR DEPARTAMENTU INNOWACJI, MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
 • JERZY TOPOLSKI - PREZES ZARZĄDU, TAURON DYSTRYBUCJA
 • JANOSCH KOLASSA - PRZEDSTAWICIEL FIRMY MAX BÖGL POLSKA SP. Z O.O.
 • MACIEJ SOŁTYSIK - Z-CA DYREKTORA CENTRUM KOMPETENCJI BADANIA I ROZWÓJ, PSE INNOWACJE SP. Z O.O.
 • Wojciech drożdż - WICEPREZES ZARZĄDU DS. INNOWACJI I LOGISTYKI, ENEA OPERATOR
 • AGNIESZKA HANKUS-KUBICA - WICEPREZES ZARZĄDU, JSW INNOWACJE SA
 • prof. dr hab. Krystian Ziemski - partner, DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K.
 • prof. katarzyna siuzdak - Centrum Badawcze PAN KEZO
 • Włodzimierz Ehrenhalt - WICEPREZES ZARZĄDU, Stowarzyszenie energii odnawialnej